Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng tỉnh Hậu Giang kinh phí nâng cấp, sửa chữa 2 tuyến giao thông nông thôn

Ngày 26.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tRead More…